Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2014

eciylion
08:00
z każdym jest coś nie tak
za gruby
zbyt słodki
bo nie Ty

July 29 2014

eciylion
21:38
6924 b594 500
Reposted frompaliti paliti

July 23 2014

eciylion
19:11
eciylion
19:10
7839 6b17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanula69 anula69
eciylion
19:09
6927 0d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanula69 anula69
eciylion
19:09
eciylion
19:04
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaanula69 anula69

April 24 2014

eciylion
20:45
Dłońmi, które były ciepłe i mocne, powiódł po jej nagich ramionach. - Kocham cię, Scarlett, za to, że jesteś tak bardzo do mnie podobna... Za to, że oboje jesteśmy renegatami i egoistami. Żadne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, byle nam było dobrze i przyjemnie.
— 'Przeminęło z wiatrem' Margaret Mitchell
Reposted fromkupmibuty kupmibuty
eciylion
20:32
0348 2cfc
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

March 29 2014

eciylion
14:35

 

powiedz dziecku żeby kochało życie

bo jeszcze kurwa zdąży je znienawidzieć

March 25 2014

eciylion
19:29
1646 941b 500
Reposted byjuzernejmTeerearazzaroodreamsandlove
eciylion
15:16
6895 3879
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk

March 15 2014

eciylion
21:45
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B.Prus
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks

March 08 2014

eciylion
21:26

January 23 2014

eciylion
22:14
5774 5ee3
Reposted fromlafemmejuriste lafemmejuriste
eciylion
21:28
  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss

January 20 2014

eciylion
09:30
8651 7fb0
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamaryann maryann

January 12 2014

20:53
6251 5ee3
Reposted frominnocent-whisper innocent-whisper viajemsi jemsi

January 05 2014

eciylion
21:50
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viajemsi jemsi
eciylion
13:01
7425 5b15 500
Reposted fromchildofwar childofwar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl